Ας πάμε λίγο πίσω...

Ας πάμε λίγο πίσω...

Εργασία αντιστοίχισης

Αντιστοίχιστε την χρονολογία με τα σωστά περιστατικά.
1960
1980
1990
1970
2000